Skip to Main Content

Welcome to AHLI

Trong hơn 30 năm, American Home Life International(AHLI) đã là nhà cung cấp hàng đầu các chương trình giáo dục và homestay của Mỹ cho sinh viên quốc tế

Chúng tôi vẫn cam kết giúp học sinh của mình thành công bằng cách sắp xếp các em vào đúng trường và tham gia các chương trình văn hóa hoặc học thuật tốt nhất. Điều quan trọng đối với sự thành công của học sinh, sức mạnh của AHLI là khả năng vô song trong việc cung cấp cho các gia đình bản xứ Cơ đốc cung cấp một môi trường gia đình an toàn, đảm bảo và nuôi dưỡng cho học sinh.

The AHLI Story

With significant global experience and commitment to excellence, the AHLI team is skilled at bringing the best combination of academic programs, cultural experiences and homestay services to meet a variety of student needs.

Learn More
 • 15,708

 • Students
  Since 1991

 • 22

 • Countries
  Hosted

 • 165+

 • Partner
  Schools

 • 29

 • States Where
  We Operate

 • 959

 • Group Students
  In 2019-2020

 • 250+

 • F1 Visa Students
  In 2018-2019

 • Wide Network of accredited partner schools.
  Partner Schools

 • Partner Schools

 • Guaranteed safe & caring Christian homes and residential housing.

 • Host Families

 • Qualified coordinators for excellent student care.

 • Student Support

 • Intensive ESL and TOEFL Preparation Programs.

 • ESL & TOEFL Camp

 • Quality student-focused programs.

 • Student Programs

 • Highlight of the Month:

 • AHLI hosts families and students to create bonds that last a lifetime. Watch this video for a glimpse of the fun and friendship they share as they blend their lives and cultures as one family.

 • Watch on YouTube

 • News &
  Events

  • Sinh viên của tháng

   Jerry Jerry đã được chọn là Học sinh của tháng AHLI vì sự tham gia của cậu ấy ở trường và sự giúp đỡ ở nhà. Jerry là học sinh cuối cấp tại Trường Cơ đốc Lititz, nơi anh tham gia chơi bóng rổ, quản lý đội bóng chuyền và Hiệp hội Danh dự Quốc...