Chương trình lựa chọn riêng F-1

Chương trình F-1 Private Select của AHLI là chương trình trung học tư thục hợp túi tiền nhất của AHLI, hoàn hảo cho học sinh có ngân sách eo hẹp. AHLI sắp xếp các học sinh với các trường tham gia chương trình AHLI Select dựa trên sở thích, khả năng học tập của học sinh và các gia đình bản xứ có sẵn. Học sinh sẽ có một trải nghiệm trung học toàn diện, với cơ hội tham gia các hoạt động và thể thao của trường. Sinh viên có thể chọn học một học kỳ, năm học hay nhiều năm và nếu theo học từ một năm trở lên thì có thể tốt nghiệp tại trường.

 • Chương trình toàn thời gian ít nhất một năm học từ lớp 9 đến lớp 12
 • Một mức giá đã bao gồm tất cả các khoản phí chương trình, sẽ duy trì ổn định trong toàn bộ chương trình của học sinh
 • Học sinh đạt yêu cầu tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp THPT
 • Nhiều lựa chọn các khóa học bao gồm các khóa học Danh dự và AP để lấy tín chỉ đại học
 • Học sinh được sắp xếp phù hợp với các trường có chương trình chuẩn bị đại học nghiêm ngặt, tập trung vào thể thao, chương trình nghệ thuật mạnh mẽ
 • Có các lớp dạy kèm ESL, luyện thi SAT/TOEFL và dạy kèm môn học, nếu được yêu cầu
 • Sinh viên tốt nghiệp AHLI có thể nhận được học bổng học tập/bằng khen hào phóng để theo học trường đại học của họ
 • Điều phối viên địa phương được chỉ định cho mỗi học sinh
 • Định hướng sinh viên
 • Gặp gỡ sinh viên hàng tháng
 • Tổ chức sinh nhật và các dịp đặc biệt
 • Báo cáo tiến độ của học sinh hàng tháng cho phụ huynh
 • Hướng dẫn điều chỉnh xã hội, học thuật và văn hóa
 • Giám sát các kế hoạch và chuẩn bị của trường đại học
 • Duy trì liên lạc giữa nhà trường, đại lý và phụ huynh
 • Người biện hộ cho học sinh trong các tình huống khó khăn
 • Giám sát các chuyến du lịch không thuộc ALI của học sinh
 • Hỗ trợ khẩn cấp 24/7