Chương trình trường nội trú F-1

AHLI hợp tác với các trường nội trú dự bị đại học được công nhận dành cho mọi đối tượng học sinh và sắp xếp phù hợp cho các em dựa trên sở thích và khả năng học tập của học sinh. Các trường nội trú có thể cung cấp một môi trường có cấu trúc hơn với đội ngũ giảng viên tận tâm, quy mô lớp học nhỏ hơn, các hoạt động thể thao và ngoại khóa trong môi trường nội trú.

 • Chương trình toàn thời gian ít nhất một năm học từ lớp 9 đến lớp 12
 • Các mục tiêu bao gồm từ mong muốn có trải nghiệm giáo dục ở Hoa Kỳ đến việc được chấp nhận vào một trường cao đẳng hoặc đại học tốt ở Hoa Kỳ
 • Học sinh đạt yêu cầu tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp THPT
 • Nhiều lựa chọn các khóa học bao gồm các khóa học Danh dự và AP để lấy tín chỉ đại học
 • Học sinh chọn trường có chương trình giảng dạy chuẩn bị cho đại học khắt khe, tập trung vào thể thao, chương trình mỹ thuật mạnh mẽ hoặc kết hợp bất kỳ phẩm chất nào trong số này
 • Có các lớp dạy kèm ESL, luyện thi SAT/TOEFL và dạy kèm môn học, nếu được yêu cầu
 • Có thể có nhà ở cho sinh viên với sự hướng dẫn và hỗ trợ của Giám đốc/Điều phối viên AHLI
 • Tỷ lệ chấp nhận cao vào các trường đại học “xếp hạng 100 hàng đầu”
 • Nhiều sinh viên tốt nghiệp AHLI nhận được học bổng học tập/bằng khen hào phóng để theo học trường đại học của họ
 • Định hướng sinh viên
 • Hỗ trợ xử lý đơn đăng ký và nhập học, lập hóa đơn và quản lý chương trình học