Kinh nghiệm trường công

Chương trình này dành cho người tham gia có hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc Thẻ xanh. Chương trình Trải nghiệm Trường Công lập mang đến cho học sinh quốc tế cơ hội trải nghiệm cuộc sống miễn phí như một học sinh trung học Mỹ. Cơ hội giáo dục và văn hóa “chỉ có một lần trong đời” này giúp học sinh hoàn toàn hòa mình vào một trường trung học công lập và tham gia vào các hoạt động của trường.

Học sinh sống với một gia đình bản xứ người Mỹ để hòa nhập văn hóa đầy đủ và có cơ hội cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình.

Chương trình có thể kéo dài từ một học kỳ đến một năm (tháng 8 đến tháng 6). Với mạng lưới trường công lập rộng khắp của chúng tôi trên nhiều tiểu bang, có rất nhiều trường để lựa chọn.

Tải về Brochure Trải nghiệm Trường Công lập
Tải xuống Kinh nghiệm Trường Công Các câu hỏi Thường gặp